Ogicom „Spider” Sp. z o.o. S.K.A., REGON 634407251, NIP 781-17-20-476, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000140692, kapitał zakładowy: 429 000 PL